© 2017 Hogash Studios.

Doğumunun 70. Yılında; Yüreğimiz Kabına Sığmamakta!

Enternasyonal proletaryanın Türkiye’deki öncü kurmayı Proletarya Partisi’nin kurucu ve kuramcısı komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın doğumunun 70. yılını karşılıyoruz.

Önder yoldaşın partisini temellendirdiği temel teorik görüşler, dünya komünist hareketi tarihinin deneyimleri, yaşadığı ülkenin sosyo-ekonomik yapısının tahliliyle şekillenmiş; onun tabuları yıkan berrak komünist cüreti, bugün hala Türkiye devriminin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Faşist diktatörlüğün yıkılması mücadelesinde illegal silahlı mücadelenin önemini çetin ideolojik tartışmalarla kavratan ve partiyi, halkı ve devrimi düşmana karşı koruma savaşında, işkencehanelerde ser verip sır vermeyerek başarıyla çıkmış bu yiğit komünist, faşist eli kanlı katiller tarafından parça parça kesilerek katledilmiştir..
TOP