© 2017 Hogash Studios.

İbrahim Kaypakkaya

1949 yılında Çorum'un Alaca ilçesinin Karakaya köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
Hasanoğlan İlköğretmen Okulu’nda yatılı olarak okudu. İlkokulu bitirdikten sonra Hasanoğlan Öğretmen Okulu'na girdi. Hasanoğlan’daki başarılı öğrenciliği nedeniyle Yüksek Öğretmen Okulu’na gönderildi. Öğretmen Okulunun ardından bir yıl hazırlık sınıfında okuduktan sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne girmiş oldu.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi- Fizik Bölümü öğrencisi olan Kaypakkaya, sol düşüncelerle burada tanıştı.[kaynak belirtilmeli] Daha sonra devrimci gençliğin demokratik ve devrimci eylemlerine katıldı ve devrimci düşüncesini geliştirdi. 1967 yılında 9 arkadaşıyla birlikte Çapa Fikir Kulübü’nü kurdu. O dönemde Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun (FKF) ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) bir üyesi olarak, onların düzenlediği toplantı, forum, miting ve gösterilere katıldı.
1968 yılında okulun gerici yönetimi tarafından önce muvakkat ve daha sonra da kati olarak uzaklaştırıldı. Buna karşı Danıştay’dan yürütmenin durdurulması kararı almasına rağmen okulun faşist idarecileri bu karara uymadı. Kapakkaya'nın düşünce yapısı, katılmış olduğu eylemler ve gençlik örgütündeki çalışmaları, okuldan uzaklaştırılmasının başlıca nedenleri olarak gösterildi.

TİİKP dönemi

FKF ve TİP içinde ortaya çıkan ayrışmada Milli Demokratik Devrim (MDD) tezini savunan kesimde yer aldı. 1969 yılında Dev-Genç ve Aydınlık Sosyalist Dergi'deki bölünmeden sonra Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) safını tuttu ve PDA'nın illegal örgütü Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ne girdi. İşçi-Köylü dergi ve gazetesi çevresindeki grupta yer aldı. Bu dergi ve gazetenin çıkışına, dağıtımına yardımcı oldu, savundukları görüşleri işçiler, köylüler ve gençlik içersinde yaymaya çalıştı. Yine bu arada Trakya’daki topraksız köylülerin, ellerinden toprağı jandarma gücüyle gaspetmiş büyük çiflik sahiplerinin topraklarını işgal etmesi eylemlerine, İstanbul’da Demir Döküm, Sungurlar, Horoz Çivi, Pertriks, Ege Sanayi, EAS Akü, Gıslaved, Gamak, Singer ve Derby fabrikalarındaki işçilerin grev ve direnişlerine yardımcı oluyordu. 15-16 Haziran işçi direnişi'ne katıldı, ülkücülerin üniversitelere yaptığı saldırılara karşı savunma mücadelesi veren devrimci gençliğin bu mücadelesine ve diğer demokratik eylemlerine katkıda bulunmaya çalıştı.
İşçi-Köylü Gazetesi'nin İstanbul'daki bürosunda çalışan Kaypakkaya, Aydınlık ve Türk Solu dergilerine yazılar yazdı.

TİİKP'den Ayrılma Süreci

İbrahim Kaypakkaya, 1972 yılına gelindiğinde Doğu Perinçek'in başında bulunduğu TİİKP'ten ayrılma kararı almıştır. Bu süreçte Halil Berktay Doğu Perinçek'e gönderdiği mektupta Kaypakkaya'nın zor kullanılarak Söke'ye getirilmesi ve orada idam edilmesine dair bir öneri sunuyor. Perinçek'in cevabının ne olduğuna dair bir belge bulunmamaktadır. Berktay'ın mektupta önerdiği planda Kaypakkaya'nın öldürülmesi kısmına kadarı gerçekleştirilmiş olmasına rağmen neden öldürülmeye çalışılmadığına dair bir belge bulunmamaktadır. Tarihe "Avşar Görüşmesi" olarak geçen Söke-Avşar'da İbrahim Kaypakkaya ve Doğu Perinçek arasında yapılan görüşme öncesinde Berktay'ın yazdığı mektubun ilgili kısmı şu şekildedir;
« Yoldaşım,
Musa (İbrahim Kaypakkaya) ve Seyit (Muzaffer Oruçoğlu) bayrak açmışlar... Rüstem (Bora Gözen) oraya varınca hiç bir şey olmamış gibi Merkezin fikir ve eleştirilerini dinlemek için kendilerini çağırdığını söyleyecek, allem kallem edip, bunları Ankara'ya yollamayı başaracak. Biz onları Ankara'dan buraya kılavuz ile getireceğiz. Burada tevkif edip gerekeni yapacağız. ...Ankara'ya gelipte orada su koyarlarsa Hulisi Bey (Nuri Çolakoğlu) orada tevkif edip minübüsü istetecek, silahlı adamlar yollayıp buraya aldıracağız. ...Kemal (Ercan Enç) idam edilmeleri gerektiğini belirtti. Şahsen bu fikre çok sempati duyuyorum... »
Kaypakkaya bu görüşmede TİİKP'deki Doğu Anadolu Bölge Komitesi (DABK) üyeliği görevinden istifa etti ve partiden ayrıldı. Doğu Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarını iddia eden Kaypakkaya, ayrılık sonrasında TKP/ML-TİKKO'yu kurdu.
Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist dönemi
Ayrışmadan sonra İbrahim Kaypakkaya 24 Nisan 1972'de Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist'i kurdu. Belli bir dönem örgütlenme faaliyetlerinde bulundu. Örgütünün ilk eylemi olan, Nurhak Katliamı'nda katledilen Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan'ı jandarmaya ihbar eden İnekli Köyü Muhtarı Mustafa Mordeniz isimli alçağın infazında tetiği çeken kişiydi. TİKKO bu dönemde, Tunceli Kaymakamı'nın evinin yakılıp bombalanması ve bazı bombalama eylemleri yürüttü.

TOP